Title Image

Dotacje unijne i przetargi

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Tytuł projektu: „Promocja produktów przedsiębiorstwa na krajowych i zagranicznych imprezach targowych”

bkl-dev-dotacje-unijne-przetargi-logo01
bkl-dev-dotacje-unijne-przetargi-logo02
bkl-dev-dotacje-unijne-przetargi-logo04
bkl-dev-dotacje-unijne-przetargi-logo03

Nazwa Beneficjenta:Bakalland S.A.

Numer projektu:POIG.06.05.02-00-443/13-00

Wartość projektu:532 245,60 PLN

Udział Unii Europejskiej:275 859,00 PLN

Okres realizacji:14.05.2012r. – 30.06.2015r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Spółki PIFO EKO-STREFA poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii ekstruzji produktów śniadaniowych”

bkl-dev-dotacje-unijne-przetargi-logo05
bkl-dev-dotacje-unijne-przetargi-logo06
bkl-dev-dotacje-unijne-przetargi-logo07
bkl-dev-dotacje-unijne-przetargi-logo03

Nazwa inwestycji:UDA-RPLD.03.02.00-00-093/11
„Wzrost konkurencyjności Spółki PIFO EKO-STREFA poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii ekstruzji produktów śniadaniowych”

Całkowita wartość projektu:4 728 808, 93PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:1 483 790, 50PLN

Nazwa beneficjenta:BAKALLAND S. A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

bkl-dev-dotacje-unijne-przetargi-logo03
PROW-2014-2020-logo

Nazwa inwestycji:Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej, a także niekonwencjonalnego procesu obróbki termicznej materiałów żywnościowych.

Krótki opis:Projekt nawiązuje do badań przemysłowych w zakresie opracowania technologii prażenia mikrofalowego nasion i orzechów. W ramach operacji kontynuowane będą prace (o charakterze prac rozwojowych) nad dalszym rozwojem technologii prażenia mikrofalowego w kierunku określenia optymalnych dla warunków przemysłowych parametrów procesu prażenia mikrofalowego oraz przechowalnictwa ziaren prażonych mikrofalowo. Planuje się także opracowanie składu recepturowego i zasad przygotowania co najmniej 3 mieszanek badanych pestek i orzechów najkorzystniejszych pod względem zawartości wybranych kwasów tłuszczowych i steroli. Rozwiązania technologiczne wdrażane na etapie inwestycyjnym operacji uwzględniać będą wyniki wcześniejszych badań.

Cel projektu:1. Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonych produktów, w postaci nasion i orzechów o lepszych cechach żywieniowych,
2. Opracowanie i wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwórstwa produktów (obróbki termicznej nasion i orzechów),
3. Opracowanie i wdrożenie nowej metody marketingu dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów,
4. Weryfikacja optymalnych technik uprawy z punktu widzenia uzyskania maksymalnych wartości odżywczych.

Planowane wyniki operacji:Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórczej w wyniku realizacji projektu zaowocuje uzyskaniem nasion i orzechów, których parametry sensoryczne (smak, zapach, barwa) oraz żywnościowe ulegną poprawie w stosunku do oferty na rynku polskim, a także międzynarodowym. Prażenie nasion metodą mikrofalową pozwoli uzyskać walory smakowe nieosiągalne metodami konwencjonalnymi. Obniżone ciśnienie warunkuje łagodniejszy przebieg procesu i zapobiega niepożądanemu utlenianiu zawartych w materiale kwasów tłuszczowych i rozpadowi substancji aktywnych, takich jak witaminy.

Wartość przyznanej pomocy:2 483 022,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt w sprawie inwestycji
współfinansowanych z Unii Europejskiej

bkl-dev-img

System identyfikacji wizualnej
Ministerstwa Gospodarki

Pobierz